Project – Kale Ka Sarana Mabey, Kathmandu, Nepal

Op 26 Maart 2018 hebben we het Porject in Sarana Mabey kunnen afronden. Daar hebben we aan 74 jonge studentes een sanitair pakket gegeven en aan deze studentes inclusief enkele jongens en leraren voorlichting gegeven over menstruatie en hygiëne. 

Het was mooi om te zien hoe we werden ontvangen en hoe de informatie door alle studenten werd opgenomen en ze met veel aandacht en interesse aan het luisteren waren.

Ook werd duidelijk hoe belangrijk deze projecten eigenlijk zijn. Bij de vraag of er jonge studentes nog werden afgezonderd volgens het Chaupadi gebruik waren er 8 van de 74. Schokkend en meteen zo duidelijk dat ook deze oude traditie nog niet is uitgebannen.

Op 26 maart konden wij  74 jonge studentes helpen. Nieuwsbericht

Voor dit project was een totaal bedrag nodig van ongeveer €595,-

 

De kosten bestaan uit:

 

 • De Sanitaire Pakketten á ±€8,-
 • Workshop en voorlichting á ±€100,-

Het Sanitair Pakket

Stichting Creative Sight zet zich samen met de vrouwen van Local Women’s Handicrafts in voor het verbannen van het taboe wat nog steeds heerst omtrent ‘menstruatie’, de maandelijkse periode.
Chaupadi, een vanuit geloofsovertuiging veel voorkomend gebruik, waarbij vrouwen worden gedwongen zich af te zonderen van het dagelijkse leven tijdens hun menstruatie en moeten slapen in veelal koude hutten en tochtige vertrekken, is in vele afgelegen dorpen nog steeds de oorzaak van sterfte, onnodige ziekten en andere ernstige aandoeningen.
Om dit gebruik, wat al door de wet verboden is, een halt toe te roepen gaan wij langs scholen in kleine dorpen en gemeenten om voorlichting te geven over de maandelijkse periode en overhandigen daarbij alle meisjes en jonge vrouwen een herbruikbaar en hygiënisch Sanitair Pakket.

Help ons om een groot verschil te maken voor deze kwetsbare meisjes!

Het Sanitair Pakket

 • Twee ecovriendelijke sanitaire pads, gemaakt van antibacterieel hoge kwaliteit, waterdicht katoen
 • Twee keer 100% katoen ondergoed
 • Zes keer een inleg, gemaakt van sterk vocht opnemend hoge kwaliteit dubbel laags katoen
 • Eén keer een opbergzakje van herbruikte zijde
 • Eén keer een stuk zeep
 • Eén keer een nagelknipper

Gebruik de onderstaande links en steun gratis de aangesloten initiatieven

Miljoenen artikelen

Project – Kale Ka Sarana Mabey, Kathmandu, Nepal

On 26 March 2018 we were able to complete the project in Sarana Mabey. We gave 74 young students a sanitary package and the necessary information about menstruation and hygiene. Also included in the lessons were some boys and teachers, to make sure awareness was spread and a start to lift the taboo for this group was made.

It was nice to see how we were received and how the information was recorded by all the students and they were listening with great attention and interest.

It also became clear how important these projects actually are. When asked if young students were still segregated according to the Chaupadi use, there were 8 of the 74. Shocking and immediately so clear that this old tradition has not yet been eradicated.

On 26 March we were able to help 74 young students. News report

 

For this project we needed an amount of approximately €595,-

 

The costs consist of:

 • The Sanitary Package of ±€8,-
 • Workshop and information á ±€100,-

The Sanitary Package

Foundation Creative Sight and the women of Local Women’s Handicrafts are committed to ban the taboo considering menstruation; the monthly period.
Chaupadi is a very common habit from religious convictions, which forces women to isolate themselves from daily lives during their period. Having to sleep in cold and windy huts in remote villages is still the cause of death, unnecessary illnesses and other serious conditions.
To stop this habit that has already been declared illegal by law, we go by schools in small villages and communities to give information on the monthly period and we hand out a reusable and hygienic Sanitary Package to every girl and young woman.

Help us to make a big difference for these vulnerable girls!

The Sanitary Package

 • Two eco-friendly sanitary pads, made of antibacterial high quality, waterproof cotton
 • Two 100% cotton underwear
 • Six times a panty made of a double-layered cotton that is moisture absorbing and of high quality
 • One pouch of reused silk
 • One bar of soap
 • Once a nail clippers

Gebruik de onderstaande links en steun gratis de aangesloten initiatieven

Miljoenen artikelen
Shares
Share This
My title