Project – Purano Guheshwori, Kathmandu, Nepal

Vanaf 26 Februari gaan wij op pad naar een middel grote gemeenteschool in een van de buitenwijken van Kathmandu, om daar voorlichting te geven aan 153 studentes over de maandelijkse periode en de daarbij behorende hygiëne en zorg. Bij niet alleen de meisjes maar ook jongens en de ouders kunnen we een verschil maken in bewustzijn. We kunnen laten zien dat de menstruatie een natuurlijk gegeven is waar iedereen zich bewust van zou moeten zijn. Vrouwen, maar net zo belangrijk, ook mannen. Dit gaat met de nodige tegendruk vanuit de gemeenschap, voornamelijk bij mannen.

We doen dit in twee sessies, om zo de aandacht beter te kunnen verdelen en te zorgen dat alle vragen aan bod kunnen komen. 

Op 26 Februari is de eerste sessie met 74 jonge studentes. Nieuwsbericht

Op 5 Maart is de tweede sessie met 79 jonge studentes. Nieuwsbericht

Voor dit project was een totaal bedrag nodig van ongeveer €1325,-

 

De kosten bestaan uit:

 • De Sanitaire Pakketten á ±€8,-
 • Workshop en voorlichting á ±€100,-

Het Sanitair Pakket

Stichting Creative Sight zet zich samen met de vrouwen van Local Women’s Handicrafts in voor het verbannen van het taboe wat nog steeds heerst omtrent ‘menstruatie’, de maandelijkse periode.
Chaupadi, een vanuit geloofsovertuiging veel voorkomend gebruik, waarbij vrouwen worden gedwongen zich af te zonderen van het dagelijkse leven tijdens hun menstruatie en moeten slapen in veelal koude hutten en tochtige vertrekken, is in vele afgelegen dorpen nog steeds de oorzaak van sterfte, onnodige ziekten en andere ernstige aandoeningen.
Om dit gebruik, wat al door de wet verboden is, een halt toe te roepen gaan wij langs scholen in kleine dorpen en gemeenten om voorlichting te geven over de maandelijkse periode en overhandigen daarbij alle meisjes en jonge vrouwen een herbruikbaar en hygiënisch Sanitair Pakket.

Help ons om een groot verschil te maken voor deze kwetsbare meisjes!

Het Sanitair Pakket

 • Twee ecovriendelijke sanitaire pads, gemaakt van antibacterieel hoge kwaliteit, waterdicht katoen
 • Twee keer 100% katoen ondergoed
 • Zes keer een inleg, gemaakt van sterk vocht opnemend hoge kwaliteit dubbel laags katoen
 • Eén keer een opbergzakje van herbruikte zijde
 • Eén keer een stuk zeep
 • Eén keer een nagelknipper

Gebruik de onderstaande links en steun gratis de aangesloten initiatieven

Miljoenen artikelen

Project – Purano Guheshwori, Kathmandu, Nepal

As of 26 February we are on path to a medium-sized municipality school in one of the suburbs of Kathmandu, in order to explain to 153 female students over the monthly period and the corresponding hygiene and care. With not only the girls, but also boys and parents we can make a difference in consciousness. We can show that menstruation is a natural process of which everyone should be aware of. Women, but just as important, also men. This goes with the necessary back pressure from the community, mainly in men.

We do this in two sessions, so as to better distribute the attention and to ensure that all questions are answered.

On 26 February is the first session with 74 young female students. News report

On 5 March, the second session with 79 young female students. News report

 

 

For this project we needed an amount of approximately €1325,-

 

The costs consist of:

 • The Sanitary Package of ±€8,-
 • Workshop and information á ±€100,-

The Sanitary Package

Foundation Creative Sight and the women of Local Women’s Handicrafts are committed to ban the taboo considering menstruation; the monthly period.
Chaupadi is a very common habit from religious convictions, which forces women to isolate themselves from daily lives during their period. Having to sleep in cold and windy huts in remote villages is still the cause of death, unnecessary illnesses and other serious conditions.
To stop this habit that has already been declared illegal by law, we go by schools in small villages and communities to give information on the monthly period and we hand out a reusable and hygienic Sanitary Package to every girl and young woman.

Help us to make a big difference for these vulnerable girls!

The Sanitary Package

 • Two eco-friendly sanitary pads, made of antibacterial high quality, waterproof cotton
 • Two 100% cotton underwear
 • Six times a panty made of a double-layered cotton that is moisture absorbing and of high quality
 • One pouch of reused silk
 • One bar of soap
 • Once a nail clippers

Gebruik de onderstaande links en steun gratis de aangesloten initiatieven

Miljoenen artikelen
Shares
Share This
My title